Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012

LETTERA DEL GRAN MAESTRO THANOS NIK. CRHISTOPOULOS Στην Αθήνα στις 20 Οκτωβρίου 2012, υπό την Σφύρα του Μεγάλου Διδασκάλου.΄. της Μεγάλης Στοάς της Ιταλίας U.΄. M.΄. S.΄. O.΄. I.΄. Φωτεινότατου Αδ.΄. Gian Franco Pilloni 33ο, με τη συμμετοχή και βοήθεια στις εργασίες του Μεγάλου Διδασκάλου.΄. της Μεγάλης Στοάς της Ρουμανίας «ΙΣΤΡΙΑ» Ενδοξοτάτου Αδ.΄. Πέτρου Λιόλιου 33ο, όπως επίσης και με τη συμμετοχή Ελλήνων και Ιταλών Αδελφών.΄., πραγματοποιήθηκε η εγκαθίδρυση της Μεγάλης Στοάς της Αυστηράς Τηρήσεως U.΄. M.΄. S.΄. O.΄. I.΄. και η εγκατάσταση του Αδ.΄. Αθανασίου Νικ. Χριστοπούλου 33ο στη θέση Ενδοξοτάτου Μεγάλου Διδασκάλου.΄. δια την Ελλάδα. Η Ελληνική Μεγάλη Στοά της Αυστηράς Τηρήσεως, εργάζεται στον Σκωτικό Τύπο και υπό την Αυστηρά Τήρηση των Αρχαίων Οροθεσίων και τα Μεγάλα Συντάγματα του 1786. Με την βοήθεια των Αδελφών.΄. του Τάγματος παγκοσμίως και με την απαρέγκλιτη αφοσίωση, ο Τεκτονισμός συνεχίζει την πορεία και το έργο εις τα οποία εξ υπαρχής ετάχθη. Ο Μέγας Διδάσκαλος.΄. Ενδοξότατος Αδ.΄. Αθανάσιος Νικ. Χριστόπουλος 33ο Κ Α Λ Η Π Ο Ρ Ε Ι Α!!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου