Σάββατο, 25 Ιουνίου 2011

Ενα λαθος...

ΠΡΩΤΟΣ ΒΑΘΜΟΣ
Προτού ανοίξει η "στοά" για την τελετουργία, τα μέλη της βεβαιώνονται ότι στο
δωμάτιο όπου θα γίνει η συνάντηση είναι ασφαλές και προφυλαγμένο από τα
περίεργα βλέμματα, όσων δεν ανήκουν στη στοά. Για τον λόγο αυτό, οι
περισσότερες στοές βρίσκονται τουλάχιστον σε δεύτερους ορόφους, ώστε να
μην ακούγονται τα όσα λένε και να μην τους βλέπουν, Ο αρχηγός της στοάς,
γνωστός σαν "Σεβαστός Διδάσκαλος" ανοίγει τη συνάντηση, επιδεικνύοντας
αυτό που είναι γνωστό σαν τιμωρία αθέτησης τον όρκου (ονομάζεται έτσι,
διότι με τη διαδικασία αυτή προειδοποιεί το δόκιμο μέλος, για τις συνέπειες
που θα έχει, σε περίπτωση αθέτησης του όρκου). Ο σεβαστός Διδάσκαλος
κάνει τα εξής:
Σέρνει το δεξί τον χέρι κατά μήκος τον λάρυγγα τον, το χέρι τον το έχει
ανοικτό και ο αντίχειρας βρίσκεται δίπλα στο λάρυγ γα τον, και το
κατεβάζει προς τα κάτω. Αυτό ονομάζεται σαν το ποινικό σύμβολο του
Εισερχόμενον Μαθητευόμενου Μασόνου (Δοκίμου) και υποδηλώνει την
τιμωρία σε περίπτωση αθέτησης του όρκου.
Οι υπόλοιπες φωτογραφίες υπάρχουν στη συνέχεια του άρθρου-πατήστε
"διαβάστε περισσότερα".
ΤΡΙΤΟΣ ΒΑΘΜΟΣ
Στον τρίτο βαθμό ή βαθμό του Διδασκάλου Μασόνου, ο υποψήφιος μπαίνει
στη στοά με τη κωδική λέξη "Τουβαλκαϊν". Η λέξη αυτή είναι το όνομα του γιου
του Λαμέχ, απογόνου του Αγγέλου του Φωτός Εβλις και σημαίνει ''δεσποτεία
επι του κόσμου". ΙΙροτού δώσει τον όρκο και μετά την άφθονη συμβολική
τελετουργία, ο Σεβάσμιος αναφέρει τον θάνατο σε κάποιο σημείο σαν "την
ασημένια χοροή που χαλάρωσε ή την χρυσή κούπα που έσπασε..."
Τώρα θα αναφερθούμε στους όρκους αυτού του βαθμού. Στον όρκο του
τρίτου βαθμού βλέπουμε μερικές ύπουλες αξιοσημείωτες ωστόσο,
παρεκλίσεις από τα όσα διδάσκει ο Χριστιανισμός. Ο όρκος είναι
μακροσκελής, ένα μέρος του αναφέρει:
Υπόσχομαι και ορκίζομαι ότι δεν θα βλάψω αυτή τη στοά. ούτε ένα αδελφό τον
βαθμού αυτού ούτε θα ανεχθώ προδοσία -του μπορεί να γίνει από άλλους και
αν είναι στη δύναμη μου θα το αποτρέψω.
ΙΙαρατηρήστε ότι ορκίζονται να μην εξαπατήσουν ποτέ ένα αδελφό Μασόνο,
ενώ δεν γίνεται καμμιά αναφορά για τους υπόλοιπους ανθρωπους.
Υπόσχομαι και ορκίζομαι ότι δεν θα καλολογήσω ποτέ ένα αδελφό Διδάσκαλο
Μασόνο, ούτε πίσω από την πλάτη του ούτε μπροστά τον, αντίθετα θα τον
ειδοποιήσω για όλους τους κινδύ νους, αν είναι στη δύναμη μου.
Αν και οι Μασόνοι δηλώνουν ότι δέν προσπαθούν να προσηλυτί σουν, είναι
φανερό ότι επιθυμούν την ένταξη στην Μασονία, ατόμων που κατέχουν
σημαντικές θέσεις στη κρατική μηχανή ενός έθνους.Έτσι πολλοί Μασόνοι που
διαπράττουν κάποια παρανομία, σχεδόν όλοι απαλάσσονται από την ποινική
καταδίωξη από τους αδελφούς Μασόνους, που βρίσκονται σε δικαστικές
θέσεις. Οι Μασόνοι που είναι δικαστές, έχουν προωθηθεί από την Στοά στους
υψηλότερους βαθμούς με τα χύτατο ρυθμό, με σκοπό από τη θέση τους να
προστατεύουν και να αθω ώνουν τους τυχόν κατηγορούμενους αδελφούς
Μασόνους, που με ειδικά σημεία έπαιρναν το μήνυμα ότι είναι αδελφοί
Μασόνοι.
Επιπλέον, υπόσχομαι και ορκίζομαι ότι θα υπακούω πάντα σε όλα τα
σύμβολα και διαταγές, που θα μου δίνονται, στέλνονται ή παραδίνονται, από
το χέρι ενός αδελφού Διδασκάλου, ή από το συμβούλιο μιας νόμιμα
σχηματισμένης στοάς.
Ακόμα υπόσχομαι και ορκίζομαι ότι τα μυστικά ενός Διδασκάλου Μασόνου,
που μου δίνονται για να τα μεταχειριστώ σαν μυστικά και γνωρίζοντας ότι
πρέπει να είναι μυστικά, θα τα διαφυλλάξω και θα τάχω τόσο ασφαλή και
απαραβίαστα στην καρ διά μου, όσο είναι και στη δική του, όταν μου τα
εμπιστεύεται, εκτός και αν πρόκειται για μυστικά που αφορούν προδοσία ή
φόνο, που τότε αφήνεται στην δική μου κρίση.
Με άλλα λόγια, αν ένας Διδάσκαλος Μασόνος, ομολογήσει σε κάποιον άλλο
αδελφό του ότι σκότωσε κάποιον ή ότι πρόκειται να εκτελέσει μια προδοτική
πράξη εναντίον της χώρας του και του ζητήσει να το κρατήσει μυστικό, τότε ο
όρκος δεν τον υποχρεώνει να το πληροφορήσει στις αρχές, αλλά του
επιτρέπει να πράξουν ανάλογα με την κρίση τους. Αφ'ότου, ο μυημένος φτάσει
στο βαθμό της Βασιλικής Αψίδας, η επιλογή αυτή -αν θα μαρτυρήσει τέτοιου
είδους μυστικό- ουσιαστικά δεν υπάρχει γιατί η Τάξη απαιτεί αυστηρή
πειθαρχία στους ανωτέρους. Ο Αιδεσιμώτατος C.G. Finney έγραψε το 1869
"Ο Ελευθεροτεκτονισμός γίνεται όλο και χειρότερος, καθώς προχωρεί κανείς
από τους χαμηλώτερους προς τους ανώτερους βαθμούς".
Ο όρκος που δίνεται, όσον αφορά την τιμωρία που θα υποστεί ένας μύστης
του τρίτου βαθμού, σε περίπτωση αθέτησης της υπόσχεσης του, είναι ο εξής:
Δεσμεύω τον εαυτό μου να υποστεί τιμωρία όχι λιγότερη από το να κοπεί το
σώμα μου στη μέση και να χωριστεί σε Βόρειο και Νότιο κομμάτι, τα σωθικά
μου να καούν και η στάχτη τους να σκορπιστεί στους τέσσερεις ανέμους, ώστε
να μην μείνει το παραμικρό ίχνος από μένα που θα με θυμίζει στους αδελφούς
μου, αν φανώ τόσο πρόστυχος και άθλιος, αν ποτέ παραβιάσω οποιοδήποτε
μέρος τον ιερού όρκου που δίνω σαν Διδάσκαλος Μασόνος. Θέε, βοήθησε με
και κράτησε με δυνατόν να τα καταφέρω.
Στην συνέχεια δείχνουν στον υποψήφιο το "Μεγάλο Σημείο του Κινδύνου".
Το σημείο δίνεται με την ανύψωση και των δυο χεριών έτσι ώστε τα μπράτσα
να εκταθούν κάθετα προς το σώμα, σχηματίζοντας μια γωνία 90 μοιρών με
τους αγκώνες έτσι ώστε οι παλάμες να κατευθύνο νται ευθεία προς τα πάνω.
Οι λέξεις που συνοδεύουν αυτή τη συμβολική κίνηση, που χρησιμοποιείται σε
περίπτωση κινδύνου, είναι: "Ω! Κύριε, θεέ μου! Δεν υπάρχει καθόλου βοήθεια
για τον γιό της χήρας;" Καθώς ακούγονται από τα χείλια του υποψήφιου οι
τελευταίες λέξεις, πέφτουν τα χέρια του, "με τέτοιο τρόπο που να δείχνει
ιεροπρέπεια".
Αυτός υποτίθεται ότι είναι ο συμβολισμός που έγινε και οι λέξεις που
ειπώθηκαν από τον Χίραμ Αμπιφ -τον κύριο οικοδόμο του ναού του
Σολομώντα, που εθεωρείτο σαν ο μεγαλύτερος Διδάσκαλος Μασόνος όλων
των εποχών, λίγο πριν δολοφονηθεί από τους δόκιμους Μασόνους γνωστούς
σαν Jwes, που προσπάθησαν να τον εξαναγκάσουν να αποκαλύψει τη
τοποθεσία όπου βρισκόταν ο ιερός θησαυρός του Ενόχ, που είχε ανακαλυφθεί
τυχαία κατά τη διάρκεια ανασκαφών που έγιναν στον Ναό. Ο θησαυρός
αποτελείτο από:
Χρυσά και ορειχάλκινα πιάτα, με Αιγυπτιακά Ιερογλυφικά, που έλεγαν την
ιστορία του κόσμου και τα αρχαία μυστήρια του Θεού, που ο Ενόχ τα
διατήρησε τοποθετώντας τα σε ένα μέρος στο λόφο...Ο Ενόχ έθαψε τη
μυστική αναφορά, για να την διαφυλάξει, λίγο πριν από την μεγάλη
καταστροφή (τον Κατακλυσμό) προβλέποντας ότι, μετά τον κατακλυσμό ένας
απόγονος Ισραηλι τών θα ανακάλυπτε τον θαμμένο ιερό θησαυρό.
Η Μασονία είναι γεμάτη από αναφορές στον "γιό της χήρας". Η έκ φραση αυτή
χρονολογείται από την εποχή του Αιγυπτιακού αποκρυφισμού Η χήρα είναι η
Αιγυπτιακή θεά Ισιδα, που χήρεψε μετά το θάνατο του συζύγου της Όσιρι.
Στην κίνηση που συμβολίζει την τιμωρία στον τρίτο βαθμό, τοποθετείται το δεξί
χέρι στην αριστερή πλευρά του σώματος στην περιοχή των σπλάχνων με την
παλάμη ανοικτή και τον αντίχειρα δίπλα στην κοιλιά, έτσι που το χέρι να
κινείται κατά μήκος της κοιλίας. Η όλη κίνηση γίνεται πολύ γρήγορα. Ο
συμβολισμός αυτός παριστάνει την τιμωρία που προβλέπεται στον όρκο που
δίνουν: Να κοπεί το σώμα τους στα δυο.

Ο αναγνωριστικός χαιρετισμός γίνεται πιέζοντας τον αντίχειρα ανάμεσα στις
αρθρώσεις του δεύτερου και του τρίτου δακτύλου, στο σημείο όπου
 .............

Νέας Υόρκης, αλλά ο εκδότης σώθηκε επειδή έξαλ λοι πολίτες της Μπατάβια
καταδίωξαν τους απαγωγείς. Ο Μόργκαν δεν στάθηκε το ίδιο τυχερός και οι
Μασόνοι προκάλεσαν τόση μεγάλη σύγχυση, που ήταν αδύνατο να
εξυχνιασθεί το γεγονός.
Οι δικαστές ήταν εντελώς ανίκανοι να προχωρήσουν εναντίον της πλατιά
διαδεδομένης συνωμοσίας, που δημιουργήθηκε ανάμεσα στους
Μασόνους...Φάνηκε ότι δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα με τους δικαστές,
τους σερίφηδες, τους μάρτυρες ή τους ενόρκους.
Οι Μασόνοι...δημοσίευσαν δυο πλαστές εκδόσεις έργων του Μόργκαν και τις
κυκλοφόρησαν σαν αυθεντικές εκδόσεις που τις είχε κάνει τάχα ο ίδιος ο
Μόργκαν. Οι εκδόσεις αυτές έγιναν για να εξαπατηθούν οι Μασόνοι, που δεν
είχαν δεί ποτέ το βιβλίο του είχαν όμως επιρρεάσει την Αμερικάνικη Μασονία.
Το 1826, όταν ο Μόργκαν εξέδωσε το βιβλίο του, υπολογιζόταν ότι υπήρχαν
στην Αμερική 50. 000 Ελευθεροτέκτονες. Λέγεται ότι, εξαιτίας τον βιβλίου,
45.000 από αυτους εγκατέλειψαν τη Μασονία και έκλεισαν 2.000 στοές. Ο
συγγραφέας William J. Whalen, γράφοντας το 1958 εξήγησε:
Σαν συνέπεια του σκανδάλου ήταν η δημιουργία του αντι Μασονικού
κόμματος. Κέρδισαν 128.000 ψήφους στις εκλογές τον 1830 και κατέβασε τον
Βερμόντ στις προεδρικές εκλογές τον 1832. Ο Ρόντ Αϊλαντ και ο Βερμόντ
πέρασαν νόμους εναντίον των όρκων αίματος των Μασόνων. Χιλιάδες
Μασόνοι έκαψαν τους μανδύες τους. Σε μερικά χρόνια, τα μέλη των στοών της
Νέας Υόρκης έπεσαν από 30.000 σε 300, άμεση συνέπεια του περιστατικού
του Μόργκαν.
William T. Still
Απ

Παρασκευή, 24 Ιουνίου 2011

Τετάρτη, 1 Ιουνίου 2011

ΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΣ: Διατεκτονική Συνάντηση ΤΩΡΑ

ΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΣ: Διατεκτονική Συνάντηση ΤΩΡΑ: "Τις τελευταίες ημέρες η Ελλάδα βράζει. Μεγαλειώδεις συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας κατά των μέτρων λιτότητας και του μνημονίου πραγματοποιούν..."